DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Skrzynka podawcza ePUAP

/MCKAleksandrow/domyslna

STATYSTYKA

DZIŚ 5

WCZORAJ 1

TYDZIEŃ 74

MIESIĄC 348

WSZYSTKIE 168217

Jakość powietrza

DZIEŃ LATAWCA

 

Regulamin

Organizator.

Organizatorem jest Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

Cele:

- rozwijanie aktywności twórczej,

- rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz umiejętności konstrukcyjnych,

- popularyzacja modelarstwa lotniczego,

. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Dzień latawca ma charakter przeglądu

-udział w Przeglądzie jest dobrowolny,

- Przegląd skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z Aleksandrowa Kujawskiego,

-warunkiem udziału jest wykonanie latawca - samodzielne lub w grupie maksymalnie 3 osób,

- latawiec może być wykonany w konstrukcji płaskiej lub przestrzennej, w dowolnym rozmiarze,

- latawiec może być zrobiony i ozdobiony dowolną techniką,

- hol i ogon nie mogą być wykonane z drutu, linki stalowej, czy też innego materiału przewodzącego prąd,

- nie będą przyjmowane latawce gotowe, zakupione w sklepie,

- udział w Przeglądzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do regulaminu,

- uczestnicy przynoszą gotowe latawce w dniu przeglądu nie wcześniej,

- po zakończonym przeglądzie zgłoszone latawce uczestnicy zabierają ze sobą.

KATEGORIE WIEKOWE UCZNIÓW:
Przegląd skierowany jest do uczniów:

kat. 1 szkoły podstawowe,

kat. 2 szkoły gimnazjalne.

KRYTERIA OCENY:
Oceny każdego latawca dokonuje komisja wg poniższej punktacji:
-pomysłowość konstrukcji – 0 - 10 pkt,
-staranność wykonania - 0 - 10 pkt,
-inwencja artystyczna– 0 - 10 pkt,
- lot - 0 - 10 pkt.

NAGRODY:

Komisja przyzna wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej.

TERMINY:

Do 07.10.2016 r. każda szkoła biorąca udział w Przeglądzie powinna podać ilość osób .

11.10 o godz.:

12.00 rozpoczynamy rejestrację uczestników Przegląd wg podanej wcześniej przez szkoły ilości osób.
ok. godz. 12.15 rozpoczynamy prezentacje wykonanych przez uczestników latawców.
ok godz. 13.30 werdykt jury i wręczenie nagród.

W przypadku złych warunków atmosferycznych impreza odbędzie się w innym terminie.

Informacje o ewentualnym nowym terminie zostaną podane na stronie internetowej MCK.

TOP