to projekt dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej w wieku 13 – 19 lat.. Jego celem jest umożliwienie młodym ludziom, z małych miejscowości i wsi, poprowadzenia radia internetowego. Młodzi ludzie zakupili mikrofony i oprogramowanie, przygotowali plakaty i ulotki promujące rozgłośnię. Razem z koordynatorem uczestnicy projektu decydują o treściach emitowanych w radiu i sposobie ich przedstawienia. Każdy z młodych redaktorów radia ma możliwość poprowadzenia swojej autorskiej audycji. Spotkania, połączone z warsztatami dziennikarskimi, będą prowadzone przez 6 miesięcy. Projekt Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim realizowany jest w ramach programu Równać Szanse. Twórcą programu jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności administrowana przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Audycje radiowe emitowane będą w wybrane piątki. Terminy audycji podawane są na Facebooku i stronie internetowej radia http://www.radioaleksandrow.pl/ oraz na stronie Miejskiego Centrum Kultury : http://www.mckaleksandrowkujawski.home.pl/.